4 typer crowdfunding

Der er 4 typer af crowdfunding som er mulig, og reguleret, i Danmark.

Donations crowdfunding

Donations crowdfunding er en offentlig indsamling.

Det betyder, at du skal anmelde den til Indsamlingsnævnet og havde den godkendt af dem – inden du kan starte med at modtage donationer.

Efter godkendelsen kan du bruge stort set alle indsamlingsplatforme, også en (reward) crowdfunding platform. Din egen hjemmeside, eller en anden platform der er lavet til formålet.

Du bør læse op til Indsamlingslovens bestemmelser, det gøres bedst på Indsamlingsnævnet hjemmeside, hvor du iøvrigt også kan anmelde din indsamling.

Indsamler du mere end 50.000 kr. (juli 2020), så skal du indsende et revisorpåtegnet regnskab efter indsamlingens afslutning.

Du bør også læse SKAT’s vejledning om donations crowdfunding (offentlig indsamling).

Reward crowdfunding

Reward crowdfunding er en form for crowdfunding, hvor støtterne modtager en belønning for at støtte et projekt i stedet for aktier i selskabet eller organisationen. Dette betyder, at støtterne ikke køber en finansiel interesse i projektet, men støtter det i stedet mod en tangibel eller intangibel belønning.

For eksempel kan en kunstner starte en reward crowdfunding-kampagne for at finansiere produktionen af et nyt album. Som tak for deres støtte kan støtterne modtage et fysisk eksemplar af albummet, en t-shirt eller andet merchandise relateret til projektet. Eller en lille virksomhedsejer kan bruge reward crowdfunding til at finansiere udviklingen af et nyt produkt, hvilket giver støtterne mulighed for at forudbestille produktet eller få rabatter.

Reward crowdfunding er en populær måde for skabere og iværksættere at rejse penge til kreative projekter, start-ups og små virksomheder. Det giver dem mulighed for at opbygge en community af støtter og indhente feedback fra potentielle kunder, samtidig med at det også giver støtterne mulighed for at vise deres støtte og blive involveret i projektet.

Låne crowdfunding

Lånecrowdfunding, også kaldet gældscrowdfunding eller crowdlending, er en form for finansiering, hvor enkeltpersoner eller virksomheder låner penge fra et stort antal investorer via en online platform, frem for hos en traditionel finansiel institution såsom en bank. Ved lånecrowdfunding låner investorerne penge til låntager i bytte for et afkast på deres investering i form af renter. Låntager er ansvarlig for at tilbagebetale lånet, med eller uden renter, i henhold til låneaftalens vilkår.

Lånecrowdfunding kan være en alternativ løsning for låntagere, der ikke opfylder kravene til et lån hos en bank eller anden finansiel institution, eller for dem, der ønsker en nemmere og mere strømlinet låneproces. Det kan også tilbyde investorerne mulighed for at få et afkast på deres investering ved at låne penge ud til låntagere.

Lånecrowdfunding foregår typisk via en online platform, der forbinder låntagere og långivere og faciliterer låneprocessen. Disse platforme kræver typisk, at låntagere oplyser oplysninger om deres kredit historie, indkomst og andre økonomiske detaljer, og lader långivere gennemgå denne information og vælge at finansiere et lån eller en del af et lån.

Det er dog vigtigt at overveje de risici, der er involveret i lånecrowdfunding, da der altid er mulighed for, at en låntager ikke kan tilbagebetale deres lån, og at investoren ikke kan få deres investering tilbage. Det er også vigtigt at læse og forstå vilkårene i en låneaftale grundigt, inden man indgår i et lånecrowdfunding-arrangement.

Investerings crowdfunding

Investeringscrowdfunding, også kendt som equity crowdfunding, er en form for crowdfunding, hvor investorer støtter et projekt ved at købe aktier eller anden form for ejerandel i selskabet eller organisationen. Dette giver investorerne en økonomisk interesse i projektet og giver dem mulighed for at få en del af eventuelle fremtidige fortjenester eller udbytter, der kan genereres fra projektet.

Investeringscrowdfunding er en måde for virksomheder og organisationer at rejse kapital på, mens de samtidig giver investorer mulighed for at investere i spændende projekter og virksomheder på en måde, der ellers ikke ville være mulig. Det er blevet mere populært i de senere år, da det giver små virksomheder og start-ups mulighed for at rejse store beløb på kort tid uden at skulle gennemgå de traditionelle venturekapital-processer.

Det er vigtigt at bemærke, at investeringscrowdfunding indebærer en højere risiko for investorerne end traditionelle investeringer, da projekterne ikke er blevet gennemgået af professionelle investeringsrådgivere og derfor kan være mere uforudsigelige. Derfor er det vigtigt, at investorerne gør deres due diligence og undersøger projekterne grundigt, før de investerer i dem.

Updated on 16. december 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment