Case: Bogprojekt MODSTAND

Forfatter: Niels Birger Danielsen

De 8 spørgsmål

Hvorfor crowdfunding ?

Jeg stod i 2016/17 i en situation, hvor et større beløb manglede, før det var muligt at fortsætte med arbejdet med den samlede fremstilling om frihedskampen, efter at bind 1 var udgivet 2015. Situationen virkede egentlig uoverskuelig, men så foreslog nogle personer mig crowdfunding og erklærede sig parate til selv at støtte. Derfor blev crowdfunding med et provenu på næsten 260.000 kr. den gennemgående trækkraft i et finansieringsprojekt, der endte med at få et omfang af 1.175.000 kr. Størstedelen af resultatet – 775.000 kr. – skyldtes dog bevillinger fra etablerede fonde.

Tanker og overvejelser ifm planlægning og oprettelse af crowdfunding projekt ?

Jeg kendte knap nok ordet crowdfunding, så jeg var nødt til at researche fra bunden. Det skete først og fremmest på booomerang’s hjemmeside, og den information, jeg fik her, har vist sig brugbar til mit behov. Hertil kom optagelse af kampagne-video, som Politikens Forlag stillede til rådighed. Forlaget bidrog ligeledes med vejledning ved etablering af Facebook-siden ‘Modstand – finansiering’. En meget vigtig ting, som jeg heldigvis huskede, var at bede SKAT om bindende svar vedr. beskatning af indsamlingens provenu. Det viste sig at være overordentlig vigtigt. I mit tilfælde skulle provenuet beskattes som honorar. 

Valg af reward crowdfunding platform ?

Valg af reward crowdfunding-platform forekom indlysende til mit formål. For at nå et så stort målbeløb, som jeg havde meldt ud, måtte jeg satse på at kunne få ramme et engagement hos et større segment – en følelse af, at den samlede historie om modstandsbevægelsen var et virkelig vigtigt formål. Her var det afgørende, at jeg kunne komme i den størst mulige interaktion med min publikum. Her kom reward ind som et naturligt element – den vekselvirkning, at den enkelte deltager ser, at ‘jeg giver noget’, og ‘der kommer noget tilbage til mig.’ 

Valg af ‘navn i bog’ som den grundlæggende reward var oplagt, for jeg gik ud fra, at personer, der ville overveje at støtte et bogprojekt, har en vis veneration for bogen som et gode/en vare til at beholde, og at det derfor kunne være af varig værdi at få navnet med.

Dit arbejde under crowdfunding projektet ?

Jeg drev projektet frem ved – især i det første år efter lanceringen i 2017 – at lægge et større antal historier om besættelsestiden på min hjemmeside, linke til dem på Facebook og LinkedIn, og derefter evt. debattere, hvis der var basis for det. Jeg holdt gryden i kog gennem jævnlig omtale af nye bidrag og opdatering af saldoen på provenuet, à jour-føring af bidragyderlisten samt oplysning om den nu opnåede procentandel. 

Største udfordringer med dit crowdfunding projekt ?

Der var en del udfordringer, som skyldtes, at jeg var under tidspres, måtte gå i gang på baggrund af en spinkel viden om konceptet, og simpelthen måtte gå ud fra, at jeg var nogenlunde i stand til at ramme plet i første forsøg. På et punkt var jeg nødt til at betale lærepenge.

Først undervejs fandt jeg ud af, at det ikke var hensigtsmæssigt at sætte fondsbevillinger ind på projektet. De indsamlede midler skulle gå dels til produktionsstøtte til Politiken Forlag, dels til delvis dækning af mine egne leveomkostninger under arbejdet, og først et stykke tid efter åbningen fik jeg svar fra SKAT. Heraf kunne jeg udlede, at hvis jeg videresendte beløb fra projektsiden til Politikens Forlag med henblik på dækning af produktionsudgifter, ville konsekvenser være, at jeg blev dobbeltbeskattet. 

Jeg tabte nogle tusinder kroner i overflødige transaktionsgebyrer, mens jeg endnu troede, at det var hensigtsmæssigt at sætte fondsbevillinger ind på projektet, men fik stoppet fremgangsmåden tidligt i forløbet. Jeg er derfor SKAT tak skyldig, fordi man svarede væsentligt hurtigere end den svarfrist, man havde forpligtet sig på. 

Hvad lærte du om crowdfunding ?

En vigtig ting, jeg lærte, er, at folk gerne vil være med i noget, der går godt.

Der manglede stadig 30-40.000 kr. da det efterhånden ud fra mine opdateringer blev mere og mere tydeligt, at det ville lykkes at få udgivet firebindsværket. ‘Nu gider folk snart ikke mere’, tænkte jeg. Formålet med finansieringsprojektet var jo at muliggøre udgivelsen, og folk kunne se, at bogen ville udkomme, uanset om de bidrog med ekstra 300 kr. eller ej. Alligevel blev indbetalingerne ved med at komme – til sidst med accelererende fart. 

Ville du gøre det igen ?

Jeg synes crowdfunding er sjovt og vil gerne arbejde videre med det, men jeg vil ikke igen lave et crowdfunding-projekt, hvor formålet er at samle ind til min egen arbejdsløn. Jeg tror kun, det kan lade sig gøre i meget få tilfælde. Når det blev accepteret og vandt tilslutning i forbindelse med Modstand, skyldes det efter min mening to ting: 

a). Det var ikke et projekt på tegnebrættet, men et bogværk, hvor bind 1 var udkommet, hvorefter arbejdet gik i stå. Dermed var det et konkret eksisterende produkt, ikke bare en plan. 

b). Den interesserede del af offentligheden har bredt godtaget, at det ikke kunne lade sig gøre at gennemføre udgivelsen med mindre der blev skaffet betydelige ekstra midler. 

Vigtigste råd til andre der vil crowdfunde en bog ?

Tips til andre, der overvejer noget tilsvarende:

a). Husk frem for alt ved mere ambitiøse og komplicerede tiltag at sikre dig, hvordan du står i forhold til SKAT. Det havde haft alvorlige konsekvenser for mit finansieringsprojekt, hvis jeg ikke havde gjort det.

b). Jeg vil ikke udelukke, at man med projekter med den helt rigtige appel bare kan præsentere projektet og få folk til at bidrage med store og små beløb fra første dag. Men jeg vil klart anbefale at sikre støtte på forhånd. I mit tilfælde havde jeg på forhånd en fondsbevilling på 50.000 kr. på hånden og tilsagn om et større femcifret beløb fra privat side. Jeg tror, det ville være svært at komme tilbage, hvis du springer ud med en ambition på 700.000 kr., og det efter tre uger kun er din mor, der har bidraget med 500 kr.!

Ekstra kommentar fra Niels-Birger:

Under den første (og største) af mine crowdfundinger under finansieringsprojektet 2017-2021 holdt jeg blandt andet øje med to andre projekter på booomerang.dk, som jeg fandt interessante i en sammenligning med mit eget.

Det ene drejede sig om at skaffe en million kroner til at redde Anholts kyst, det andet havde til formål at etablere en forening, der skulle kalde til kamp mod realkreditselskabernes gebyrpolitik.

M.h.t. Anholt, hvorfra mange – inkl. jeg selv – har gode ferieminder om den skønne natur, kom pengene hjem over et længere, sejt træk, mens bidragene til foreningen mod realkreditgebyrerne nærmest væltede ind. Begge projekter er i mine øjne eksempler på, at crowdfunding med avancerede målbeløb er velegnede, hvis projektet vækker engagement og for et større publikum har potentiale til at fremstå som vigtigt. En sådan placering lykkedes det også at give en samlet fremstilling af frihedskampen 1940-4

Interview med Østjysk TV

Updated on 8. marts 2021

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment